Pensia de Invaliditate conform legii 263/2010

Pensia

de Invaliditate conform legii 263/2010

Au dreptul la pensia de invaliditate persoanele care si-au pierdut total sau cel putin jumatate din capacitatea de munca, din cauza:

Accidentelor de munca si bolilor profesionale, conform legii;
Neoplaziilor; schizofreniei si SIDA
Bolilor obisnuite si accidentelor care nu au legatura cu munca.
Beneficiaza de pensie de invaliditate si urmatoarele persoane care si-au pierdut total sau cel putin jumatate din capacitatea de munca cand se aflau in urmatoarele situatii :

Satisfac serviciul militar ca militar in termen sau militar cu termen redus
Sunt elevi al unei scoli militare/scoli de agenti de politie sau studenti ai unei institutii de invatamant din sistemul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala cu exceptia liceului militar
Ca urmare a accidentelor de munca sau bolilor profesionale pe perioada practicii profesionale ca elev, ucenic sau student.
Ca umare a participarii la revolutia din decembrie 1989ori in legatura cu evenimentele revolutionare din decembrie 1989. In acest caz beneficiaza de acelasi drepturi cu cei care au suferit accidente de munca

In raport cu cerintele locului de munca si cu gradul de reducere a capacitatii de munca, invaliditatea este:

  1. Invaliditate de gradul I, caracterizata prin pierderea totala a capacitatii de munca, si a capacitatii de autoingrijire
  2. Invaliditate de gradul II, caracterizata prin pierderea totala a capacitatii de munca, cu pastrarea capacitatii de ingrijire
  3. Invaliditate de gradul III, caracterizata prin pierderea a cel putin jumatate din capacitatea de munca, persoana putand sa presteze o activitate profesionala, corespunzatoare a cel mult jumatate din timpul normal demunca

Incadrarea in unul din gradele de invaliditate se face in urma unei expertize medicale efectuate de medicul specializat in expertiza medicala a capacitatii de munca ca urmare a cererii si documentelor depuse de solicitant .

Cererea pentru expertiza medicala si actele doveditoare se depun de solicitant la Cabinetul de Expertiza Medicala a Capacitatii de Munca din cadrul Casei Teritoriale de Pensii in functie de domiciliul solicitantului sau, dupa caz , la Comisiile de Expertiza Medico-Militara de pe langa spitalele din sistemul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala.

Asiguratii care si-au pierdut capacitatea de munca datorita unei boli obisnuite sau a unor accidente care nu au legatura cu munca beneficiaza de pensie de invaliditate daca indeplinesc stagiul de cotizare necesar in raport cu varsta conform tabelului de mai jos.

Varsta persoanei la data emiterii deciziei medicale asupra capacitatii de munca (ani) Stagiul de cotizare necesar (ani)

Varsta persoanei la data
emiterii deciziei medicale asupra
capacitatii de munca (ani)
Stagiul de
cotizare
necesar (ani)
sub 20 1
20 – 23 2
23 – 25 3
25 – 29 6
29 – 33 9
33 – 37 11
37 – 41 14
41 – 45 17
45 – 49 20
49 – 53 23
53 – 57 25
57 – 60 26
peste 60 27

Asiguratii care au realizat stagiul de cotizare in conditii de handicap grav sau accentuat si nevazatorii beneficiaza de pensie de invaliditate daca au realizat jumatate din stagiile din tabelul de mai sus.
Persoanele nominalizate la literele a, b, d, e, f si g beneficiaza de pensie de invaliditate indiferent de stagiul de cotizare realizat.

La acordarea pensiei de invaliditate se acorda un stagiu potential cu exceptia pensionarilor incadrati in gr III de invaliditate care nu beneficiaza de stagiu potential in cazul bolilor obisnuite si accidentelor care nu au legatura cu munca.

Stagiul potential se determina ca diferenta intre stagiul complet de cotizare si stagiul de cotizare realizat pana la acordarea pensiei de invaliditate. Fac exceptie pensionarii care au realizat stagiul de cotizare in conditii de handicap grav sau accentuat caz in care stagiul potential se calculeaza ca diferenta intre stagiul complet de cotizare redus (o treime din stagiul complet de cotizare in cazul handicapului grav sau doua treimi din stagiul complet de cotizare in cazul handicapului accentuat) si stagiul de cotizare realizat pana la acordarea pensiei de invaliditate.

Stagiul potential calculat asa cum am aratat mai sus nu poate fi mai mare decat stagiul de cotizare pe care pensionarul l-ar fi putut realiza pana la implinirii varstei standard de pensionare.

Pensionarii de invaliditate incadrati in gradul I de invaliditate au dreptul, in afara pensiei, la o indemnizatie pentru insotitor, in cuantum fix care reprezinta 80% din valoarea unui punct de pensie.

Pensionarii de invaliditate sunt supusi revizuirii medicale, periodic, la intervale de 1 – 3 ani, pana la implinirea varstelor standard de pensionare, la termenele stabilite de catre medicul expert al asigurarilor sociale sau dupa caz de catre comisia centrala de expertiza medico militara.

Nu sunt supusi revizuirii medicale periodice pensionarii de invaliditate care :

prezinta invaliditati care afecteaza ireversibil capacitatea de munca,
au implinit varstele prevazute de prezenta lege pentru obtinerea pensiei pentru limita de varsta,
au varsta mai mica cu pana la 5 ani fata de varsta standard de pensionare si au realizat stagiile complete de cotizare.
Institutul National de Expertiza Medicala si Recuperarea Capacitatii de Munca, Centrele Regionale de Expertiza Medicala a Capacitatii de Munca sau comisiile centrale de expertiza medico militara ale Ministerului Apararii Nationale. Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Roman de Informatii pot convoca pensionarul de invaliditate pentru expertizare.

Pensionarii de invaliditate cu gr I si II de invaliditate nu pot cumula pensia de invaliditate cu venituri obtinute din activitate profesionala.

Pensionarii de invaliditate cu gr III pot cumula pensia de invaliditate cu venituri din activitate profesionala dar nu pot lucra cu contract de munca pe o perioada ce depaseste jumatate din programul normal de lucru al locului de munca respectiv.

Cuantumul pensiei de invaliditate se calculeaza prin inmultirea punctajului acordat prin decizia pentru pensie de invaliditate cu valoarea punctului de pensie. Punctajul mediu al pensiei de invaliditate se calculeaza asemanator cu cel al pensiei la limita de varsta (se imparte suma punctajelor anuale la stagiul complet de cotizare) cu deosebire ca dupa data iesirii la pensie de invaliditate se acorda pe perioada stagiului potentiale urmatoarele puncte anuale:

0,7 puncte pentru gradul I de invaliditate
0,55 puncte pentru gradul II de invaliditate
0,35 puncte pentru gradul III de invaliditate

In cazul modificarii incadrarii in alt grad de invaliditate, in urma expertizei medicale, pensia este recalculata luandu-se in calcul in loc de salariu, sau de punctaj pentru stagiu potential, pensia de invaliditate primita modificandu-se si punctajul acordat pentru stagiul potential ramas. In acest caz daca pensia de invaliditate primita a fost mica pensia recalculata poate sa fie micsorata.

La data indeplinirii conditiilor pentru acordarea pensiei pentru limita de varsta aceasta se acorda din oficiu iar pensia se recalculeaza introducandu-se in calcul pe perioada cat s-a beneficiat de pensie de invaliditate cuantumul acesteia precum si eventualele castiguri obtinute pe aceasta perioada daca a beneficiat de dreptul de a cumula pensia cu venituri din activitate profesionala.

In cazul in care prin recalculare pensia la limita de varsta rezulta mai mica decat pensia de invaliditate este acordata cea mai avantajoasa

Indemnizatia pentru insotitor este mentinuta si dupa acordarea pensiei la limita de varsta.

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.